Välkomna till en av Västsveriges bästa golfbanor - Göteborg och Borås

Banan

Välkommen till Hulta - en lätt kuperad parkbana
Vårt ståtliga klubbhus är Hulta Golfklubbs signum och förmedlar med sitt utseende och sin kvalitet både utom- och inomhus den känsla av Herrgårdsmiljö som präglar hela vår anläggning.
Klubbhuset och dess närområde erbjuder goda möjligheter till trivsam social samvaro.
Vår restaurang är av hög standard och har alltid ett bra utbud.

Hulta erbjuder medlemmar och gäster möjligheter till trivsamt golfspel på en modern och välskött bana. Banan upplevs som utmanande, omväxlande, med hög kvalitet och är spelbar oavsett väderlek.
Den har karaktären av "öppen parkbana" där man lätt hittar bollen och kan hålla bra speltempo.

Interaktiv 360-flygning

Se Hulta Golfklubb från luften i 360 grader!

Rikta din mobil eller iPad som om du vore på platsen.
Missa inte att zooma med mus eller fingrar.

Panoramabild 2016

layout17

layout17

Banarkitekt - Jan Sederholm

När Jan Sederholm, Golfförbundets banarkitekt, fick uppdraget att rita banan hade han fina förutsättningar, vilket inte minst Stanley Grant, vår förste tränare underströk.
Arkitekten kommer inte att ställas inför några större problem. Hulta gård är perfekt för en golfbana. Precis så lagom kuperad som man vill ha den. Nästan som i England och Skottland, sa Stanley Grant.
Hur rätt han fick kan vi alla konstatera idag.

 

 

 

Banarkitekt greenombyggnad - Peter Fjällman

(nedan saxat från Peter Fjällmans hemsida)

I september 2012 avslutades ombyggnationsprojektet av greener och greenområden på Hulta Golfklubb i och med färdigställandet av hål 10 till 18. 2011 byggdes de första 9 hålen om och kunde tas i bruk redan i början av juni 2012.

Byggnadsmässigt har projektet varit väldigt framgångsrikt liksom ekonomiskt då givna budgetramar har uppnåtts. Projektet har uppmärksammats via en artikel på golf.se som du kan läsa här.

Dessutom finns en mycket gedigen dokumentation med bilder på golfklubbens hemsida www.hultagk.se

Hålplaceringar

Hålen flyttas vanligtvis varje dag under högsäsongen. För att underlätta för dig som spelare har vi delat upp greenerna i sex olika fält. På anslagstavlan utanför klubbhuset finns angivet en siffra, som motsvarar det fält hålet för dagen är placerat inom.