Banchefens spalt

När vi dressar greenerna på Hulta reserverar  vi en timma i tidbokningen vanligtvis på Tisdagar med start kl 09,30. Kl.10,30 släpper vi på spel igen från hål 1 och då är sanden nerdragen och greenen är färdig att spela på.

Vi dressar i nummerordning 1-18 + övningsgreener.

Efter cirka 45 minuter borstar vi greenerna så att alla ojämnheter försvinner och greenerna blir mycket jämna och fina.

Bollen rullar alltid mycket bättre efter en dressing än före eftersom alla eventuella hål eller nedslagsmärken fyllts upp med dressmaterial.

Kevin

Regler för vinterspel

vinter

vinter

Vintergreener

Vintergreener på Hulta GK

Under perioden november till mars har vi på Hulta GK vintergreener utmärkta på banan – dessa är markerade med röda flaggor.

Normalt sett spelar vi på ordinarie greener fram till december månad men under vissa väderförhållanden spelar vi inte mot ordinarie greener utan då spelar vi mot vintergreener. Detta inträffar när:

• Det är frost eller snö på banan och greener
• Tjälen håller på att gå ur marken
• De ordinarie flaggorna är borttagna från greener
• Vid mycket blöta förhållanden sent på hösten

Frost och snö

Frost är när marken är frusen och/eller delar av grässtråna är frusna. Vid rimfrost eller snö är gräset fruset, det är då extra känsligt för belastning. Ett fryst grässtrå knäcks mycket lätt. Detta kan liknas vid ett benbrott eller sår på en människa vilket ger en större risk för sjukdomar. Man kan se resultatet av detta när man t.ex. ser svarta fotspår i gräset där någon gått när det varit fruset.

Eftersom vår bana är beläget i Nolås dalgång så är det stora variationer i temperatur över hela banan höst och vår och stora temperaturskillnader jämfört med Göteborgsområdet. Skugga och Vind påverkar temperaturen vilket gör att frost i gräset kan sitta i mycket längre än man tror. Det tar olika tid för frosten att försvinna från olika delar av banan.

Tjäle som går ur marken

Det är mycket känsligt för greenerna när tjälen gått ur i den översta delen av marken men inte nere i resterande del av greenen, vilket inträffar efter längre perioder med minusgrader. Precis som med frosten, så tar det varierande tid för tjälen att gå ur marken för olika greener. Detta beror bl. a. på grundvattnets varierande nivå.

Om tjälen är kvar i den nedre delen av greenen (15-30 cm) och det är tjälfritt i den övre delen av greenen (0-15cm) så står vatten vanligtvis kvar i ytdelen och kan inte sjunka undan vilket gör ytan mer mjuk vilket gör denna extremt känslig för nedslagsmärken och belastning från fotspår. Dessutom riskerar vi rotbrott på gräsets rötter mellan den rörliga delen (övre) och den fasta delen (undre) vilket också kan ge upphov till sjukdomar i gräset.

 

Banchefen har ansvaret att göra löpande bedömningar beroende på väderobservation, prognoser och erfarenhet. När banchefen bedömer att det går att spela på ordinarie greener så tillåts detta. Vid onormala väderförhållande och avvägningar över längre tid tas en diskussion med Golfchef och Styrelsens ordförande avseende greenernas öppethållande.

Det är olika förutsättningar på olika golfklubbar med greenernas uppbyggnad och fysiska läge vilket gör att bedömningen kan vara en helt annan hos oss än på våra grannklubbar.

Det är inte tillåtet att flytta in röda vintergreensflaggor på ordinarie greener.

För detaljer om gräsets påverkan vid vinterspel, läs nedan!

Kevin Collins

Banchef