Bli medlem

OBS! Längst ner på denna sidan finner du anmälningsblanketten

A-medlem (fullmedlem) Spelavgift Totalt:
1000 kr 4800 kr 5800 kr

Full fri spelrättighet på banan. 

Du har möjlighet att delbetala din årsavgift till golfklubben på 2-4 betalningstillfällen. Kontakta klubben info@hultagk.se.

Möjlighet till A+ medlemskap.

PP-medlem (Prova på/grönt kort) Spelavgift Totalt:
1000 kr 2400 kr 3400 kr

 

 

Full fri spelrättighet, endast för nya golfspelare utan grönt kort. Golfutbildningen till "grönt kort, inkluderas i medlemskapet utan kostnad under år 1. nyborjarutbildning   

Medlemsavgift V (Vardagsmedlem) Spelavgift Totalt:
1000 kr 3800 kr 4800 kr
Begränsad fri spelrättighet på banan till helgfria vardagar. Övriga tider erläggs en rabatterad greenfee - 250:-.

Medlemsavgift G (Greenfeemdlem) Spelavgift Totalt: 
1000 kr 1000 kr 2000 kr

Ingen fri spelrättighet istället betalas en rabatterad greenfee varje gång á 250:-. 2st fria runder ingår och hämtas på klubben.

Medlemsavgift Helg  Spelavgift Totalt:
1000kr 3000kr 4000 kr

Fri spelrättighet på helger. Övriga tider betalas rabatterad greenfee á 250:-. Erhåller 2st tidsobestämda fria runder.

Medlemsavgift J11 (Fullmedlm 0-11 år) Spelavgift Totalt: 
500 kr 300 kr 800 kr

 

 

 

J11-medlemskap innebär full fri spelrättighet på banan.

Medlemsavgift J21 (Fullmedlem 12-21år- ni har redan grönt kort) Spelavgift Totalt:
500 kr  1300 kr 1800 kr

 

 

 

Detta är för er som redan spelar golf och har grönt kort. Full fri spelrättighet.

 

Medlemsavgift J21 (Fullmedlem 14-21år- utan grönt kort) Spelavgift Totalt:
500 kr  1300 kr 1800 kr

 

 

 

Detta är för er som ej har grönt kort.  Full fri spelrättighet.

J21- 14-21år som är nybörjare går sin utbildning tillsammans med vuxna betalar en extra avgift på 750 kr så att totalen blir 2550 krnyborjarutbildning

Medlemsavgift J21 (Fullmedlem 12-13år- utan grönt kort) Spelavgift Totalt:
500 kr 1300 kr  1800 kr

 

 

 

För de som är 13 eller yngre sker utbildningen via juniorverksamheten

 

Heltidsstuderande senior får till och med det år då medlemmen fyllt 25 år betala 3300:- mot intyg av heltidsstudier.

P-medlem (passiv medlem) 1000kr
Innebär ingen spelrättighet.

A2-medlem 3300kr.
Full spelrättighet på Hulta GK om du redan är fullvärdig medlem på annan svensk golfklubb

Har du frågor kring medlemskapet kontakta: David Kirkham 033-204340 eller info@hultagk.se

Anmälningsblankett för medlemsskap i Hulta *=obligatoriskt fält