Temadag - Söndag 8/7 - Driver, Bunker, Chippning

Söndag 8/7 kör vi en Temadag på Driver, Bunker och Chippning.

Vi kommer genomföra ett 2,5-timmars träningspass på varje tema.

Enkla konkreta tips och övningar på varje moment.

Du kan delta på 1, 2 eller 3 träningspass utifrån vad du vill och behöver träna.

Vässa de delar av spelet du behöver.

Välkomna!
/Peter & Alex


Program:

8-10.30 Driver

Grunder - Grepp, Uppställning, Bollplacering
Svingplan & Infallsvinkel + Träffpunkt
Optimera bollflykt -> Utgångsvinkel & spinn  
Hur skapa fart?
Har jag rätt driver?

10.30-13 - Bunker
Grunder - Grepp, Uppställning, Bollposition
Loft & Bounce
Infallsvinkel & Svingens Lägsta Punkt
Variation bollbana + Olika lägen
Har jag rätt sandwedge?


13-15.30 - Chippning
Grunder - Grepp, Uppställning, Bollposition
Infallsvinkel & Svingens Lägsta Punkt
Centrering och Kroppsrörelse
Distanskontroll, klubbval, olika lägen runt green


Dag/Datum:
Sön 8/7

Tränare:
Peter Brattberg & Alexander Östanbäck

Kostnad:
295 kr per 2,5-timmars pass - Välj själv 1, 2 eller 3 pass

Platser:
Max 16 personer per träningspass

Anmälan:
Via mail peter@hultagk.se