Vägen till officiellt handicap (Grönt kort)

För våra yngre juniorer genomför vi träningen enligt Svenska Golfförbundets Golfäventyret där du levlar dig till officielt handicap.

Golfäventyret

Vid frågor kontakta Alexander.