Fastigheter

Fastighetsgruppengruppen har till uppgift att stötta och inspirera styrelsen och banchefen i arbetet med att underhålla och utveckla våra byggnader.

Ansvarsområde - fastigheter

Ansvarig för fasrighetsgruppen är Jan Gustavsson