Utbildning, Regel & handicapgruppen

Gruppen ansvarar för utbildning, fortbildning och för att spelets regler följs, samt att alla medlemmar i Hulta GK har ett korrekt HCP. Gruppen är också ansvarig för att banan alltid är korrekt markerad.

Utbildning

Utbildningsansvarig är Peter Brattberg

Regel & handicap

Thomas Perlöv

Thomas Perlöv

Gruppen skall:

  • upprätta verksamhetsplan
  • protokollföra sammanträden
  • författa verksamhetsberättelse

Arbetsuppgifter för gruppen:

  • till styrelsen inlämna budgetförslag och verksamhetsplan för nästkommande arbetsår
  • kontrollera och attestera räkningar inom gruppens verksamhetsområde.
  • delta i distriktets arrangerade aktiviteter.
  • till redaktionen MK lämna information om verksamheten för publicering i klubbens informationsmedia
  • svara för att gruppens del i hemsidan alltid är uppdaterad

R&H gruppen består av

 

Ordförande

Thomas Perlöv

0703-284370

Medlem

Annica Perlöv

033-284370

 

personalrepresentant

David Kirkham

033-204340

 

Regelboken finns här nedan