Tävlingsgruppen

Tävlingsgruppen ansvarar för att ta fram ett varierat tävlingsprogram för alla medlemmar och gäster 

samt att detta genomförs på bästa sätt så att intresset för att vara med ökar.

Tävlingsgruppen består av:

 

Thomas Dahlgren thomas.dahlgren@tele2.com 0704-205904 Ordförande
David Kirkham david@hultagk.se 033-204340  
Alexander Östanbäck alexander@hultagk.se