Förändringar på banan med anledning av nya regler 2019

Förändringar på banan med anledning av nya regler 2019

Out of bounds (Regel 18)

Hål 4. Högra sidan är Out of bounds. Diket är alltså ej i spel längre.

Lättnad från onormala banförhållanden inklusive oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16)

Det uppsatta viltstaketet är ett oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas utan plikt.

Pliktområden (Regel 17)

 

Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor. Nedanstående är förändringar gentemot tidigare och syftar till att snabba upp spelet.

Hål 1. Hela dammen är ett rött pliktområde.

Hål 9. Hela vänstra sidan blir ett rött pliktområde.

Hål 11. Hela vänstra sidan, även förbi green är ett rött pliktområde.

Hål 12. Hela vänstra sidan ända upp och förbi green är ett rött pliktområde.

Hål 18. Det röda pliktområdet på höger sida blir förlängt och sammanhängande med det röda pliktområdet längs vänstra sidan på hål 9.

 

Kom ihåg:

  • Att registrera alla spelade ronder både bra och sämre. Från och med nästa år ändras handicapbestämmelserna så att hcp beräknas på snittet på 8 av de senaste 20 registrerade ronderna. För att ha och även få ett så riktigt hcp inför 2020 är det viktigt med så bra underlag som möjligt, d.v.s. att registrera alla spelade ronder.
  • Att läsa de Lokala reglerna

Thomas Perlöv

Ordförande i Regel&Handicapgruppen

Kommentarer