Golfregler 2019

Nya golfregler 2019

Här samlas den senaste informationen om det moderniserade regelverket för golfspelet som träder i kraft 2019.

https://golf.se/regler-och-handicap/regler/golfreglerna-2019/

 

Kommentarer