Valberedningen

Valberedningen har en av klubbens viktigaste uppgifter. Den svarar för personell och funktionell utveckling av klubben genom att vaksamt rekrytera nya ledamöter till styrelse, kommittéer och till andra uppdrag som styrelsen önskar hjälp med. En helhetssyn på klubbens verksamhet skall vara utgångspunkt för valberedningens arbete.

Valberedningen väljs enligt stadgarna av årsmötet.

Valberedningen består av tre ledamöter vilka väl skall återspegla ålders- och könsfördelningen i klubben. Årsmötet väljer ordförande och två ledamöter för en tid av ett år.

Med hänsyn till att de olika befattningarna i styrelsen kräver skilda kvalifikationer, skall valberedningen i sitt förslag till årsmötet delge sina grundtankar inför valet.

 

Valberedningen består av:

Ordförande Berit Lindenger 0706-255246 berit.lindenger@gmail.com
Ledamot Sören Larsson  0705-284828 soren@hedeang.se
Ledamot Fredrik Bolmstedt 0761-333882 fredrik.bolmstedt@icloud.com