Tävlingsbestämmelser

Regler
Samtliga tävlingar spelas enligt ”regler för golfspel” , Spel- o tävlingshandboken och klubbens lokala regler.

Avgörande vid lika resultat
I handicaptävlingar enligt slagspelregler i första hand erhållna slag metoden och i andra hand matematiska metoden vid särskiljning. I slagtävling scratch gäller sudden death, spel hål för hål enligt slagspelsregler tills segraren är korad. Vid särspel genomföres detta på hål 1, 2och 3 tills segraren är korad. För övriga placeringar tillämpas den matematiska metoden. I övrigt hänvisas till sidorna 67-69 i ”Spel- och tävlingshandboken”.

Anmälningsavgifter
Anmälningasaviften till tävling är 100 kronor per spelare i alla tävlingar.
För Gästspelare, B & G-medlemmar tillkommer en tävlingsgreenfee på 250 kronor. Juniorer betalar 125 kronor i tävlingsgreenfee.

Klubbtävling
Tävling som endast klubbens medlemmar får deltaga i. Hickory spelare få deltar i alla klubbtävling utan KM med spel från klubbens hickory tee.
Öppen tävling markeras med * i tävlingsprogrammet  och är en tävling till vilken Hulta GK genom ex annonsering inbjuder medlem i godkänd golfklubb att deltaga i. I stort skall alla tävlingar vara öppna för gästande spelare, dock ej olika klubbkval.

Persontransportmedel
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av persontransportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen och då gäller att spelaren kan uppvisa tillstånd från hemmaklubben, baserat på läkarintyg, att framföra persontransportmedel i tävling .

På klubbtävlingar på Hulta GK gäller dock att deltagare som är 75 år eller äldre får använda persontransportmedel utan något läkarintyg.

Det är inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller medspelares utrustning transporteras på spelarens persontransportmedel.

Anmälan till tävling
Anmälan till lottad tävling sker via min golf eller i shopen. Startlista anslås i klubbhuset samt på klubbens hemsida och via "min golf".
I och med anmälan till tävling godkänner deltagaren att start- och resultatlistor publiceras på internet.
 
Start i tävling
Spelare skall anmäla sig, betala fastställd avgift , uppmanas hämta ut sitt scorekort i shopen senast 30 min före utsatt starttid. Därefter infinna sig på första tee beredd att slå ut på starttiden för att ha rätt att starta i tävlingen (försening inom 5 min medför 2 pliktslag, därefter diskvalifikation enl regel 6:3).

Hcp-indelning
Singeltävling

Klass 1 +4,4 - 10,4
Klass 2 10,5 - 21,0
Klass 3 21,1 - 36,0


Partävling
klass A och Klass B
Lottas efter anmälan i två lika stora klasser.

Om inget annat anges på anmälningslistorna startar herrar från gul tee och damer från röd tee.
Herrar som under året fyller 75 år äger rätt att spela från röd tee om inget annat angives.
Officiellt handicap krävs i samtliga tävlingar om inget annat anges.

Deltagare spelar i den klass som deltagren anmält sig i. Detta innebär att om en spelar sänker eller höjer sig efter det att tävlingen är lottad så spelar hon/han kvar i klassen men på sitt nya handicap.

Prisutdelning

Närvaro vid prisutdelning av både pristagare och övriga tävlande ses som god sed på Hulta GK. Om det finns god grund för pristagaren att ej närvara vid prisutdelningen förvaras dess pris högst 2 veckor i Hulta GK golfshop därefter tillfaller priset återigen Hulta Gks tävlingsverksamhet.


Begränsning av startfält.

Ingen begränsning utöver att tidigaste start skall vara kl 0800, dock ej vid 36-håls tävling där starttiden kan sättas till 07.00. Senaste starttid skall vara 15.00. 
Detta ger följande startfält se nedan

Tävlingsform Starttid Startintervall Antal startande
Singel, 18 hål (3-bollar) 0800 – 1500 7/8  140
Singel, 36-hål (3-bollar) 0700 - 1130
1200 - 1630
7/8
7/8 
90 
Foursome (3-bollar) 0800 – 1500 10 126 par (252 spelare)
Greensome (3-bollar) 0800 – 1500 10 126 par (252 spelare)
4-boll bästboll (2-bollar) 0800 – 1500 10 84 par ( 168 spelare)
9 hål singel 18 hål foursome
Singel start hål 1 och 10
0800 – 1130
1137 - 1507
7/8
7/8 
70 par (140 spelare)


Shotgunstart
Shotgunstart begränsas till 3 x 32 bollar (singel, foursome eller greensome). Dubbel start görs på hål nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17

Antal startande
Singel 96
Foursome 96 par (192 spelare)
Greensome 96 par (192 spelare)

Kansliet svarar för att när startfältet är fulltecknat enligt ovan, sätts reservlista upp. På reservlistan anges att inlottning i tävlingen sker i anmälningsordning beroende på hur många strykningar som finns på ordinarie anmälningslista.

Matchspel
Anmälan och betalning till klubbens matchspel görs i shopen. Deltagande i Pro`s putter åldersbegränsas från 21 år och uppåt.
 
Deltagande i Seriespel och Distriktsmästerskap Seriespel
För uttagning av spelare och deltagande i Div-spelet ansvarar Elitkommittén
Antalet deltagare i varje klass bestämms av ansvarig för respektive ålderskategori i samråd med elitkommittén. Varje ålderskategori bör deltaga med minst ett lag.

För uttagning och deltagande i VGF's åldersseriespel kontakta respektive lagkapten, se åldersseriespel


Distriktsmästerskap 
Varje ålderskategori bör (skall) deltaga med minst ett lag bestående av tre spelare.

Ersättning till spelare i Seriespelet och Distriktsmästerskapet
Elitkommitten budgeterar och ansvarar för kostnader i samband med Div-spelet.

VGF seriespel
Elitkommittén svarar for anmälningskostnaderna i VGF´s seriespel.

Deltagande i DM 
Startavgiften för DM betalas av klubben.

Deltagande i övriga tävlingar (t ex RM, Skandia senior tour)
Deltagarna betalar själva utgifter som uppkommer i samband med deltagande i övriga tävlingar och som inte täcks av arrangören eller de särskilda bestämmelser som utfärdas av SGF.