Lokala regler

Lokala regler Hulta GK 2016-06-11

Banmarkeringar

Markering   regel
Vit Banans gräns 27
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark Under Arbete (MUA) 25
Vita eller blå linjer Mark Under Arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA; spel förbjudet Bilaga I, sid 133
Orange Hindrande föremål, ex nyplanterade träd 24

1.Out of Bounds(Regel 27)

Banans gräns markeras med vita pinnar.

2.Vattenhinder (Regel 26)

Sidovatten- och vattenhinder är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor. Där markeringen är ofullständig eller oklarhet råder om hindrets gräns, gäller definitionen av ett vattenhinders gräns dvs. den punkt där marken byter plan ner i hindret.


3a. Mark under arbete (Regel 25-1)
a) Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning.
b) Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.
c) Nyplanterade träd med planteringsgrop, markerade med stödpinne och/eller blå pinne är mark under arbete.

Undantag:En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

d) Områden markerade med sluten vit linje.

3b. Lättnad för pluggad boll (Regel 25-2)

På hela spelfältet får en boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet
Undantag:
1. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt.
2. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt. 

4a. Flyttbara hindrande föremål. (Regel 24-1)

a) Stenar i bunker
b) Gulsvarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt. 

4b. Oflyttbara hindrade föremål (Regel 24-2)

a) Alla belagda vägar.
b) Alla vägslut och vägutvidgningar som gjorts med vita linjer.
c) Plattor på fairway som utvisar: vita 200 m, gula 150 m, och röda 100 m till greenens mittpunkt.

Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Plikt: Matchspel – förlorat hål. Slagspel – två slag. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

Thomas Perlöv
Regel- och hcpkommittén