Golfvärdar

Information till golfvärdar – klubbens ansikte utåt

Under några år har vi på HULTA Golfklubb haft golfvärdar vid helger och andra högfrekventa speldagar. Detta har varit en mycket uppskattad insats. Alla golfare vill att spelet flyter på banan. Vi inom Trivselgruppen har styrelsens uppdrag att sköta den här verksamheten. Vi är helt beroende av att våra medlemmar ställer upp som golfvärdar, någon eller några gånger under säsongen. Tidigare golfvärdar kan bekräfta, att det varit en mycket positiv upplevelse.

Arbetspasset är mellan 08.00 - 14.00

  1. Golfvärdarna anmäler sig i receptionen på morgonen och hämtar ut lista på dagens spelare, "golfvärdsjackor" i starterhuset samt nyckel till den golfbil man disponerar för arbetet ute på banan.
  2. Informera receptionen om man önskar utnyttja den förbokade starttiden 15.07 som finns reserverad för golfvärdarna.
  3. Klubben bjuder golfvärdarna på förmiddagsfika - kaffe och fralla - samt en dagens lunch efter avslutat arbete
  4. Skulle du som golfvärd få förhinder med den uppsatta tiden - tag kontakt med någon annan golfvärd (se lista på hemsidan) eller meddela receptionen omgående. (Det brukar inte vara några problem att få byta tid).

Golfvärdarnas uppgifter

Vid första tee, hälsa alla spelare välkomna till Hulta Golfklubb.

Pricka av alla spelare på listan och lämna den i receptionen efter avslutat pass.

På ett trevligt sätt informera om att idealtiden för de första nio hålen är cirka 2 timmar och för alla arton 4 till 4,5 timmar.

Se till att pauserna vid Café Tian inte blir för långa.

Med jämna mellanrum, åka ut på banan, följa spelet och hjälpa till med genomsläpp. Viktigt är också att utan ”pekpinne” upplysa om vikten att ha uppsikt både framåt och bakåt så att bollen håller sin plats på banan. Informera också om skyldigheten att släppa igenom bakomvarande parti när man av någon anledning inte gör det.

Alltid efter varje insats önska spelarna fortsatt trevlig runda.

Vid frågor – välkommen att vända er till kontaktpersonerna för Golfvärdar

Lars Ahlqvist, 0730-786654 eller Paula Linhardt, 0760-969905.

För alla som under året ställer upp som golfvärdar planeras en liten överraskning i slutet av säsongen.

Stort tack för din insats!

Trivselgruppen