Tävlingsgruppen

Tävlingsgruppen ansvarar för att ta fram ett varierat tävlingsprogram för alla medlemmar och gäster 

samt att detta genomförs på bästa sätt så att intresset för att vara med ökar.

Tävlingsgruppen består av:

 

Thomas Dahlgren thomas.dahlgren@tele2.com 0704-205904 Ordförande
Inge Andersson inge852@hotmail.com 0702-693255  
Leif Söderquist leifsoderquist@telia.com 0705-229484  
David Kirkham david@hultagk.se 033-204340  
Alexander Östanbäck alexander@hultagk.se