Ordförande

Ordförande Hulta golfklubb

Förändring i styrelsen

Nuvarande ordförande Hans Backlund har avsagt sig ordförandeuppdraget på egen begäran och vice ordförande Ulf Lokrantz övertar ordförandeskapet fram till årsmötet 2018.