Bli medlem

Anmälningsblankett

Fyll i Anmälningsblankett så löser vi resten!

Medlemsformer och avgifter

A-medlem (fullmedlem)
Innebär full fri spelrättighet på banan.

Medlemsavgift A Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
1000 kr 4200 kr 0 kr 0 kr

* A-medlem har även möjlighet att teckna A+ medlemskap. A-medlem har rätt att erbjuder 1 gäst med rabbatterad greenfee om dagen. (330kr) För aktuella villkor A+ följ denna länk.

V-medlem (vardagsmedlem)
Innebär begränsad fri spelrättighet på banan till helgfria vardagar . Övriga tider erläggs en rabatterad greenfee. För 2018 är den 250:-.

Medlemsavgift V Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
1000 kr 3200 kr 0 kr 0 kr

 

G-medlem (greenfeemedlem)
Innebär ingen fri spelrättighet på banan utan en rabatterad greenfee betalas varje gång vid spel. För 2018 är den 250:-. 2st fria runder ingår och hämtas på klubben.

Medlemsavgift G Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
1000 kr 1000 kr 0 kr 0 kr

Helg-medlem
Innebär fri spelrättighet på helgar. Övriga tider betalas en rabatterad greenfee. För 2018 är den 250:-. Till denna medlemsform erhåller du 2st fribiljetter.

Medlemsavgift Helg  Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
1000kr 2600kr 0kr 0kr

 

Prova På-medlem (nybörjar prova-på medlem) Golf är kul och roligt!
Innebär full fri spelrättighet på banan.
Golfutbildningen till "grönt kort" inkluderas i medlemskapet utan kostnad under år 1.

Medlemsavgift NPP Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
1000 kr 2400 kr 0 kr 0 kr

 

 

 

J9- medlem (fullmedlem 0- 9 år)
J9-medlemskap innebär full fri spelrättighet på banan.

Medlemsavgift J9 Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
500 kr 0 kr 0 kr 0 kr

 

 

 

J21- medlem (fullmedlem 10 - 21 år)
J21-medlemskap innebär full fri spelrättighet på banan.

Medlemsavgift J21 Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
500 kr 1000 kr 0 kr 0 kr

 

 

 
Nya J21-medlemmar som ej genomgått gröna kortet utbildning betalar en avgift på 500:- för utbildningen.
Heltidsstuderande senior får till och med det år då medlemmen fyller 25 år betala halv A-spelavgift.
För att få dessa förmåner skall intyg om heltidsstudier ha lämnats till kansliet senast 1 januari för kommande studieår.
Inom golfen är man junior till och med det år man fyller 21 år

P-medlem (passiv medlem)
Innebär ingen spelrättighet.
P-medlem skall betala medlemsavgift på 1000 kr
H-medlem (hedersmedlem)
Innebär full fri spelrättighet på banan.
Hedersmedlemskapet innebär att ingen medlemsavgift eller spelrättighetsavgift skall betalas.

A2-medlem

Innebär full spelrättighet på banan om du är redan fullvärdig medlem i en annan svensk golfklubb

A2-medlem betala 3300kr

Medlem i Hulta Golfklubb har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt, dock senast ett år efter utträdet.

Har du frågor kring medlemskapet kontakta vår Golfchef - David Kirkham 033-203440 eller info@hultagk.se

Anmälningsblankett för medlemskap på Hulta Golfklubb - Vi ses!