A-medlem (fullmedlem)
Innebär full fri spelrättighet på banan.

Medlemsavgift A Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
1000 kr 4200 kr 0 kr 0 kr

A-medlem har även möjlighet att teckna A+ medlemskap. A-medlem har rätt att erbjuder 1 gäst med rabbatterad greenfee om dagen. (330kr) För aktuella villkor A+ följ denna länk.

V-medlem (vardagsmedlem)
Innebär begränsad fri spelrättighet på banan till helgfria vardagar . Övriga tider erläggs en rabatterad greenfee. För 2018 är den 250:-.

Medlemsavgift V Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
1000 kr 3200 kr 0 kr 0 kr

 

G-medlem (greenfeemedlem)
Innebär ingen fri spelrättighet på banan utan en rabatterad greenfee betalas varje gång vid spel. För 2018 är den 250:-. 2st fria runder ingår och hämtas på klubben.

Medlemsavgift G Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
1000 kr 1000 kr 0 kr 0 kr

Helg-medlem
Innebär fri spelrättighet på helgar. Övriga tider betalas en rabatterad greenfee. För 2018 är den 250:-. Till denna medlemsform erhåller du 2st fribiljetter.

Medlemsavgift Helg  Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
1000kr 2600kr 0kr 0kr

 

Prova På-medlem (nybörjar prova-på medlem) Golf är kul och roligt!
Innebär full fri spelrättighet på banan.
Golfutbildningen till "grönt kort" inkluderas i medlemskapet utan kostnad under år 1.

Medlemsavgift NPP Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
1000 kr 2400 kr 0 kr 0 kr

 

 

 

J9- medlem (fullmedlem 0- 9 år)
J9-medlemskap innebär full fri spelrättighet på banan.

Medlemsavgift J9 Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
500 kr 0 kr 0 kr 0 kr

 

 

 

J21- medlem (fullmedlem 10 - 21 år)
J21-medlemskap innebär full fri spelrättighet på banan.

Medlemsavgift J21 Spelavgift Inträdesavgift Kapitalinsats
500 kr 1000 kr 0 kr 0 kr

 

 

 
Nya J21-medlemmar som ej genomgått gröna kortet utbildning betalar en avgift på 500:- för utbildningen.
Heltidsstuderande senior får till och med det år då medlemmen fyller 25 år betala halv A-spelavgift.
För att få dessa förmåner skall intyg om heltidsstudier ha lämnats till kansliet senast 1 januari för kommande studieår.
Inom golfen är man junior till och med det år man fyller 21 år

P-medlem (passiv medlem)
Innebär ingen spelrättighet.
P-medlem skall betala medlemsavgift på 1000 kr
H-medlem (hedersmedlem)
Innebär full fri spelrättighet på banan.
Hedersmedlemskapet innebär att ingen medlemsavgift eller spelrättighetsavgift skall betalas.

A2-medlem

Innebär full spelrättighet på banan om du är redan fullvärdig medlem i en annan svensk golfklubb

A2-medlem betala 3300kr

Medlem i Hulta Golfklubb har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt, dock senast ett år efter utträdet.