Matchtävlingar

Matchspel

2017 - matchtävlingar

Pro's putter.
Denna matchtävling spelas med handicap från gul tee för herrar födda 1943 eller senare, röd tee för herrar födda 1942 eller tidigare samt från röd tee för damer. Tävlingen spelas i en klass för både herrar och damer.

Den är öppen för alla med HCP 36 och lägre.  Anmälan gör i GIT sista anmälningstid är 28/5. Tävling är upplagd på 28/5.

Det är varje spelares ansvar att ta komtakt och bestämma speltid. Skulle kontakt vara omöjlig att etablera vinner den spelare som sista speldagen kl. 18:00 står på första tee. Skulle matchen inte avgöras enligt ovan inom tidsramen är båda spelare diskade. Resultatet av varje match redovisas på anslagstavlan i klubbhuset där spelschemat kommer att finnas samt mailas till jan@hultagk.se för att succsesivt läggas in på hemsidan.

Pro's Putter - resultat

Lottning och resultat kommer här så snart det finns tillgängligt

Regler matchspel

I regelhandboken, avsnitt III - Spelets regler, handlar regel 2 om matchspel - läs den!

Spelform match 18 hål
I denna spelform spelas match över 18 hål (matchspelsregler)
Matchspel räknas ej som hcp-rond. Ett mycket bra resultat kan dock ligga till grund för hcp-justering, om hcp-kommittén finner detta motiverat.

KM Match spelas scratch från vit tee resp blå tee.
Pros Putter spelas från gul resp röd tee.

Full spelhandicap gäller i matcher, som spelas med hcp.
Spelaren med det högre handicapet får tillgodoräkna sig hela skillnaden mellan spelarnas erhållna slag. Dessa tas ut efter banans indexering som finns på scorekortet.

Exempel: Om skillnaden mellan spelarna är tre slag.
Spelaren med det högre hcp har 1 slag extra på vart och ett av banans 3 svåraste hål (index 1, 2 och 3).


Allmänt
I matchspel går spelet ut på att vinna hål. Ett hål vinns av den som hålar bollen på lägst antal slag. I en hcp-match vinner lägst nettoscore på hålet. Har spelare A vunnit två hål står det 2 upp till spelare A. Om spelare B vinner tredje hålet reduceras resultatet till 1 upp till spelare A (1 ned för spelare B).

Ett hål delas om båda sidor hålar ut på samma antal slag. En match är vunnen när den ena sidan leder med fler hål än det antal hål som återstår att spela. Om resultatet är lika efter 18 hål fortsätter spelet tills någon vinner ett hål.

Ställningen i en match anges med uttryck: antal "hål upp" (någon leder med tre vunna hål) 3 upp (den andre är 3 ned). Vid lika ställning: "all square".

I matchspel kan man skänka puttar, skänka slag, skänka hål, skänka match.
En skänkning kan inte avböjas, eller tagas tillbaka. Läs mer i regelhandboken.

Vid ledning från ena sidan med till exempel 4 upp och 3 hål kvar att spela är matchen avgjord och rapporteras: 4/3 till vinnaren, vilket betyder 4 upp med 3 hål att gå.
Om ställningen är lika efter 18 hål och avgörs på nästa hål rapporteras: Vunnen på 19:e.

Tveksamheter, tvist och claimning.
Claima: hävda att motspelaren brutit mot en regel, som innebär förlust av hålet, se handboken.

Plikten för brott mot en regel i matchspel är oftast förlust av hålet såvida inte reglerna föreskriver annat.

Spelschema
Alla Hultas matchspelstävlingar har ett fastställt spelschema som visar när omgångarna skall vara färdigspelade.


Tävlingsgruppen på Hulta Gk.