Tävlingsformer

Spelsätt

Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel.

Singel

I singelspel bildar en spelare sida.

Parspel

I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på varsin boll.

Lagspel

I lagspel kan fl er än två spelare bilda sida, spela minst två bollar och uppnå ett gemensamt resultat. Lagspel kan vara till exempel scramble och ”ProAm”. Spelarna i samma lag är partners.

Speltyper

Det finns två huvudtyper av golfspel, matchspel och slagspel

Eftersom de båda huvudtyperna har olika karaktär, har de delvis olika regler. Man får därför inte kombinera slagspel och matchspel vid ett och samma tillfälle.

Matchspel

Match är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag brutto eller netto än motspelaren. Ett hål kan vinnas, delas eller förloras.

Slagspel

Slagspel är en tävling mellan tävlare och medtävlare där det gäller att spela ett fastställt antal hål på bästa totalresultat.

Dessa typer av slagspel finns

Slagtävling, poängbogey, bogeytävling och slaggolf.

Slagtävling

Slagtävling är en speltyp, där det gäller att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag brutto eller netto

Poängbogey

I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Tävlarens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål.

Poängen beräknas på följande sätt:

• För ett nettoresultat, som är lika med hålets par får tävlaren två poäng

• För varje slag bättre än par, får tävlaren ytterligare en poäng

• För varje slag sämre än par får tävlaren avstå en poäng. Man kan inte få mindre än 0 poäng på ett hål

Bogeytävling

Varje tävlare spelar mot banans par (”motspelaren”) såsom i match. Alla tävlare spelar lika många hål, även om matchen ”avgjorts” innan sista hålet spelas.

För ett resultat (netto vid handicaptävlingar) som är lika med hålets par, får tävlaren ”0”. För resultat bättre än par, får tävlaren ”+” och för resultat sämre än par får tävlaren ”–”. Den som har fl est ”+”-resultat mer än ”–”-resultat vinner tävlingen. (Man kan vinna på minst minus om ingen har plus.)

Slaggolf

Slaggolftävling är en typ av slagspelstävling. Reglerna för slagspel gäller.

Räkningen i slaggolf sker i antal slag, där antalet slag per hål är maximerat. Alla tävlare får, oberoende av spelhandicap, spela maximalt fem slag över par på varje hål oavsett hålets index.

Har tävlaren inte hålat ut efter hålets par + 4 slag bör bollen plockas upp och scoren noteras till par + 5 slag.

Markören är endast skyldig att, på scorekortet, ange antalet bruttoslag på de hål där tävlarens score är par + 4 slag eller lägre.

Flaggtävling

Tävlingen går ut på att se hur långt på golfbanan du kommer på ett bestämt antal slag. När du slagit dina slag, banans par plus din spelhandicap, sätter du ner din flagga som du fått, där är tävlingen slut för din del. Sen kan man göra så att man spelar klart rundan ändå. Den som kommit längst vinner. Har Du "slag kvar" efter 18 hål fortsätter Du på hål 1.

 

Singel

Singel förekommer i följande typer av tävling:

  • Matchtävling
  • Slagtävling
  • Poängbogey
  • Bogeytävling
  • Slaggolf

Parspel

Foursome

I foursome spelar två spelare på samma boll. Spelarna skall slå ut från varannan tee och skall därefter slå vartannat slag under spelet av varje hål. Pliktslag påverkar inte spelordningen.

Fyrboll

Två spelare bildar sida och spelar varsin boll. I slagspel måste vardera spelarens resultat kunna identifieras på scorekortet. Det bästa resultatet på varje hål räknas som sidans resultat på hålet.

Greensome

I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål och väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna fortsättningsvis vartannat slag på samma sätt som i foursome.

Irish greensome

Spelformen är en variant av greensome (jämför ovan) där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med par 4 och par 5, slår ett slag till på partnerns boll. Därefter väljer man vilken boll man vill fortsätta att spela på.

Lagspel

Scramble

Varje lag består av två, tre eller fyra tävlare. Samtliga tävlare slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från vilken bolls läge de vill fortsätta spela och markerar denna. Därefter placerar tävlarna i valfri ordning sina bollar inom 15 centimeter från detta läge, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man i bunker återskapar läget till exempel genom att kratta.